vrijdag 25 maart 2011

Wat te doen als de in Spanje wonende ouder geen alimentatie betaald?

Het komt met zekere regelmaat voor dat een van de partijen zijn verplichtingen met betrekking tot de betaling van de alimentatie niet nakomt. Dat is altijd een probleem, maar als dan de niet-nakomer ook nog eens in Spanje (of elders in het buitenland) woont, en de rechthebbende (het kind) in Nederland, wordt de zaak nog een stuk moeilijker.

Mocht de niet-nakomer in Spanje wonen, is de Spaanse rechter bevoegd. Dat is ook wel zo praktisch, aangezien de rechterlijke beschikking of het convenant op grond waarvan de alimentatieverplichting bestaat ook in Spanje uitgevoerd zal moet worden.

Bij de procedure voor het opeisen van achterstallige alimentatie zijn de tussenkomst van advocaat en procureur verplicht. Deze hebben een machtiging nodig die zowel op de bevoegde rechtbank in Spanje ondertekend kan worden als bij het Spaanse consulaat in het buitenland. Gaat de debiteur niet over tot betaling, zal beslag gelegd worden op zijn inkomsten of bezittingen in Spanje.

Het is goed te weten dat alimentatie nooit verrekend kan worden met andere schulden tussen de betrokken partijen. Het is dus niet toegestaan bijvoorbeeld de bijdrage aan een hypotheek of lening af te trekken van de maandelijks te betalen alimentatie.

We wijzen er tevens dat het niet betalen van de alimentatie als delict beschouwd kan worden.

Tot slot: het is in Spanje niet mogelijk af te zien van de alimentatie. Met andere woorden, de rechterlijke beschikking of het convenant met betrekking op de maatregelen over de kinderen zal altijd alimentatie toekennen aan de minderjarige kinderen, ook heeft de ouder geen inkomsten. Of de andere ouder dit wil opeisen, is weer een ander verhaal...