vrijdag 25 november 2011

TROUWEN EN HUWELIJKSE VOORWAARDEN

U heeft trouwplannen? Gefeliceerd! Maar bedenk voordat dat u volhartig JA zegt welke stap u neemt, zeker als er internationale elementen bij het huwelijk betrokken zijn, zoals de nationaliteit van de partners, de woonplaats, eventuele kinderen. Het opstellen van huwelijkse voorwaarden kan veel ellende in de toekomst voorkomen.

Zo moet u weten dat ondanks het feit dat u in Spanje woont, of van plan bent in Spanje te gaan wonen, NIET automatisch het Spaanse (of Catalaanse) recht op u van toepassing is. Volgens de Spaanse wet is op het huwelijksvermogensregime de nationale wet van de partijen van toepassing. Dat betekent dat de Nederlandse en Belgische wet op Nederlanders of Belgen van toepassing blijft ook al wonen ze in Spanje, trouwen ze in Spanje of hebben ze in Spanje al hun bezittingen.

Is een van de trouwende partijen van Spaanse nationaliteit en wordt het huwelijk in Spanje gevierd? De Spaanse wet zal tevens van toepassing zijn op het huwelijksvermogensregime. Maar viert u de bruiloft toch in Nederland al is de ander Spaans en vestigt het echtpaar zich in Spanje, zou ook weer Nederlands recht van toepassing kunnen zijn. Kortom, afhankelijk van de nationaliteiten van de bruid en bruidegom, de plaats van voltrekking van het huwelijk of de woonplaats van het echtpaar, zal de toepasbare wet bepaald moeten worden.

En dit is van wezenlijk belang aangezien niet alle wetten gelijk zijn. Zo stelt de Spaanse wet dat bij gebrek aan huwelijkse voorwaarden het huwelijk in gemeenschap van goederen voltrokken is. Deze gemeenschap bevat echter niet alle goederen en wordt alleen toegepast op de goederen die verkregen zijn na voltrekken van het huwelijk. De Nederlandse wet is veel ruimer wat betreft de gemeenschap van goederen, die namelijk vrijwel alle goederen bevat en bovendien ook toegepast wordt op de goederen die voor het voltrekken van het huwelijk verkregen zijn; en tot slot het Catalaanse recht waar juist de gemeenschap van goederen nadrukkelijk bevestigd moet worden door het echtpaar.

Niet trouwen!? Nee, maar wel moet u voordat u deze stap neemt goed beoordelen welk recht op uw huwelijksvermogensregime van toepassing is, en op grond daarvan beslissen of u al dan niet huwelijkse voorwaarden laat opstellen. Goede informatie is goud waard.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.