vrijdag 26 april 2013

OMGANGSRECHT VAN OPA'S EN OMA'S IN SPANJEOpa's en oma's zijn belangrijke figuren in het leven van de kinderen. Maar wat gebeurt als de ouders gaan scheiden? Hebben de kinderen dan nog toegang tot de opa en oma? Welke rechten hebben de kinderen eigenlijk in familieverband in Spanje? En hebben in Spanje wonende Nederlandse kinderen ook deze rechten?
Spaans recht
Om met de laatste vraag te beginnen. Volgens het Haagse Verdrag van 1996, zal op de in Spanje wonende kinderen het Spaanse recht worden toegepast als het gaat om de bescherming van het kind. Aangezien ook de Spaanse rechter bevoegd is om over de maatregelen te beslissen, schept dit veel duidelijkheid. Een Spaanse rechter is gewend aan zijn eigen recht en kan dit makkelijker toepassen dan buitenlands recht. Het recht hoeft niet bewezen te worden.
Familieleven en grootouders
Een van de belangrijkste rechten van het kind is het familieleven. Dit recht wordt niet alleen in de internationale verdragen nadrukkelijk erkend, ook in de nationale en lokale wetgeving komt dit terug. En het familieleven bevat meer dan alleen de relatie met de ouders, zoals door internationale en nationale jurisprudentie is toegelicht en verder uitgewerkt in de wetgeving. Het Nederlandse wetboek gaat uit van een uitgebreid familieverband, maar noemt niet, zoals het Spaanse wetboek, de grootouders expliciet.
Volgens de Spaanse wettekst is het niet toegestaan de persoonlijke betrekkingen van een kind met zijn grootouders en andere familieleden zonder reden te verhinderen. De grootouders kunnen de rechter vragen om een omgangsregeling indien de ouders het contact weigeren. Als voorbeeld een casus uit de jurisprudentie waarin onenigheid was tussen de grootouders en de ouders. De ouders vonden dat de grootouders zich op een negatieve manier bemoeiden met het kind en wilden dus niet dat er contact was tussen hun kind en de grootouders. De grootouders stapten naar de rechter, en kregen van deze recht om een keer per maand het kind te bezoeken. De rechter baseerde zijn vonnis op het feit dat een relatie met grootouders goed voor het kind is. In geval van scheiding kunnen de ouders vragen aan de rechter om een omgangsregeling met de grootouders op te nemen. Een ander geval waarin vaak omgangsrecht aan de grootouders wordt gegeven is indien een van de ouders is overleden en de overblijvende ouder het niet zo goed kan vinden met de schoonfamilie. Om te voorkomen dat het kind alle relatie met de familie van zijn overleden ouder verliest, kan deze vragen om een omgangsregeling.
Inhoud van de omgangsregeling
De inhoud van het omgangsrecht zal erg afhangen van de omstandigheden van het geval, zoals de leeftijd van het kind en de verhouding met de grootouders tot het moment. Als de grootouders dichtbij wonen en dagelijks contact hebben met het kleinkind, is het gebruikelijk dit contact zoveel mogelijk te beschermen. Maar ook verder weg wonende grootouders kunnen hun rechten verhalen. Het omgangsrecht kan namelijk ook overnachtingen en zelfs verblijf van enkele weken bevatten. Zo kunnen ook in Nederland wonende grootouders van kleinkinderen in Spanje aan de rechter vragen of het kind mag komen logeren als de ouders dit weigeren. De toekenning en de precieze inhoud van de regeling moet echter gebaseerd zijn op het welzijn van het kind. Want hier draait het bij kinderen altijd om: het belang van het kind staat centraal.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.