maandag 7 november 2011

Belangrijke wetswijzigingen op de valreep

In Spanje staat de regering nog niet stil, ondanks de aankomende verkiezingen. De laatste wijzigingen van de proceswetten, ingevoerd door de Ley 37/2011, de medidas de agilización procesal, zijn op 31 oktober in werking getreden. De bedoeling is dat deze veranderingen bijdragen aan een snellere en efficiëntere rechtspraak (broodnodig!). Voor bedrijven en ondernemers zijn onder andere de volgende aspecten van belang:

Geen limiet meer aan de spoedprocedure om geld te eisen
In Spanje was de spoedprocedure (monitorio) waarmee het mogelijk is op een snelle en goedkope manier de betaling van niet openstaande rekeningen te eisen tot nu toe slechts toepasselijk op eisen van tot 30.000 euro. Na de wetswijziging kan voor alle bedragen van deze procedure gebruik gemaakt worden. De procedure is goedkoop omdat voor het verzoek geen procureur en advocaat verplicht zijn (wel raadzaam) en snel omdat als de tegenpartij geen verweer voert meteen overgegaan kan worden tot uitvoering van het vonnis (zonder zittingen).

Huurders sneller het huis uit
De procedures die gericht zijn op het eisen van de huur en eventueel uit huis zetten van de huurder op grond van wanbetaling zijn ingekort en volgen het principe van de net genoemde spoedprocedure om geld te eisen. Indien de huurder niet betaald maar ook niet voor de rechtbank verschijnt, kan meteen overgegaan worden tot uitvoering van het vonnis en de huurder uit huis gezet worden. De eigenaar kan dus sneller weer over zijn eigen huis beschikken.
De huurder kan overigens nog wel de procedure voorkomen door de achterstallige huur te betalen in een termijn van tien dagen na betekening van de dagvaarding.

Tegen boetes in beroep gaan wordt duur (der)
In de bestuursrechterlijke jurisdictie is een belangrijke wijziging dat nu ook in dit rechtsgebied de verliezende partij zal moeten opdraaien voor de kosten van de tegenpartij, zoals in civiel recht altijd al het geval was. Dit is een nadeel voor de burgers aangezien het bestuur meestal wint en de procedures vaak slechts bedoeld zijn om tijd te winnen. Als voordeel kan genoemd worden dat de burgers die wél een winnende zaak hebben sneller een oplossing zullen krijgen aangezien er minder procedures aanhangig gemaakt zullen worden. Dat is in ieder geval de bedoeling.
Overigens worden diegenen die bijgestaan worden door pro-deo advocaten niet veroordeeld tot het betalen van de kosten.

Strafrecht en andere wijzigingen
Naast deze veranderingen zijn er nog andere te noemen, zoals met betrekking tot het strafrechterlijk vervolgen van rechtspersonen en de gewijzigde procedure om in beroep te gaan tegen de vonnissen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.